Chat with us, powered by LiveChat

ကွန်ပျူတာသိပ္ပံမဟာဌာန

ဒေါက်တာသူသူဇံ                     ကထိက 
ဒေါ်နိုင်နိုင်ခင်ကထိက 
ဒေါ်သဇင်နွယ် လက်ထောက်ကထိက 
ဒေါ်အိဖြူဖြူသွယ် လက်ထောက်ကထိက 
ဒေါ်ဇင်ဇင်ထွန်း   လက်ထောက်ကထိက 
ဒေါ်လှနုဆွေ    လက်ထောက်ကထိက 
ဒေါ်မိုးစံဖြူ           လက်ထောက်ကထိက 
ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဇင်နည်းပြ
ဒေါ်ခင်အေးစံ  နည်းပြ
၁၀ဒေါ်စုသက်ဦးနည်းပြ